Ekologiczne ogrzewanie – gaz ziemny

gazGaz ziemny należy do paliw ekologicznych i dlatego jest droższy od węgla. W Polsce jako paliwo opałowe jeszcze wygrywa węgiel. Jako że na świecie wzrasta świadomość ludzi jeśli chodzi o zanieczyszczenie środowiska, pewnie w niedługim czasie palmę pierwszeństwa przejmie gaz ziemny, choćby ze względu na to, że jest o wiele czystszy ekologicznie. Mając na uwadze środowisko gaz ziemny jest mniej szkodliwy od innych źródeł energii. Przy jego spalaniu wydobywają się minimalne ilości szkodliwych zanieczyszczeń. Poza tym Międzynarodowe organizacje ekologiczne alarmują i domagają się ograniczenia zanieczyszczenia środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie emisji szkodliwych substancji. Ponadto budowa elektrowni gazowych trwa krócej niż budowa elektrowni węglowych, dodatkowo wymaga mniejszych nakładów.

Gaz ziemny występuje obok ropy naftowej jako tak zwany gaz mokry lub osobno w złożach jako gaz suchy. Gaz ziemny jest bezwonny i jest specjalnie poddawany procesowi nawaniania przed wprowadzeniem do sieci gazowej w celu ułatwienia wykrycia jego obecności w powietrzu. Stosowany jest jako materiał opałowy w gospodarstwach domowych również w zapalniczkach oraz kuchenkach turystycznych. Do nasze do domu trafia siecią gazociągów, Dostarczany jest non stop, przez cały rok.

Gaz ziemny jest wykorzystywany przez osoby prywatne jak i do produkcji paliw na skalę przemysłową. Jest najlepszym paliwem dla stacjonarnych urządzeń energetycznych takich jak: kotły, turbiny, suszarnie, przemysłowe piece grzewcze, kuchnie domowe. Gaz ziemny jest wygodny w użytkowaniu, gazowe urządzenia grzewcze są łatwe w obsłudze, co nie jest bez znaczenia. Nie wymaga magazynowaniu u odbiorcy. W Polsce złoża gazu ziemnego występują koło Jasła, Lubaczowa, Gorlic , Cieszyna oraz Sanoka. Zaś największe jego złoża znajdują się na terenie Rosji i USA oraz pod dnem Morza Północnego. Większe ilości występują również pod dnem morskim u wybrzeży Ameryki Północnej, Brazylii, Indii i Australii. Z gazu ziemnego uzyskuje się około 20% wytwarzanej na świecie energii. Można go znaleźć głownie w pobliżu ropy naftowej, ale występuje również samodzielnie. Gaz ziemny jest gazem mokrym ponieważ towarzyszy ropie naftowej przy jej wydobyciu . Istnieje kilka hipotez na temat jego pochodzenia geologicznego. Opinie na ten temat nie są w pełni zgodne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

siedem − 4 =