Głęboka ekologia

naessTermin głęboka ekologia stworzył norweski profesor Arne Naess na początku lat 70-tych dla odróżnienia swojej koncepcji od ekologii naukowej, która zajmuje się badaniem związków między organizmami i ich środowiskiem, i popularnej ekologii, czyli partykularnej troski o środowisko naturalne.

Zwolennicy głębokiej ekologii potępiają zarówno obiektywizm i niezaangażowanie naukowców, jak i działania „płytko” ekologiczne, takie jak „Sprzątanie Świata” czy produkcję ekologicznych wyrobów.

Ekologia głęboka łączy aspekty filozoficzne ze sferą emocji i duchowości, przekładając je dopiero na działanie. Wiąże się ona z postrzeganiem siebie jako integralnej części większego systemu lub organizmu, jakim jest Ziemia. Według pierwszego z tych punktów widzenia, tzw. teorii systemów, świat składa się z systemów, z których każdy jest całością większą niż suma jego części składowych i jednocześnie będącą elementem większego systemu. Z kolei według „hipotezy Gai” cała planeta, ze wszystkimi formami życia, jest czymś w rodzaju kolejnej żywej istoty.

Głębokie pytania stawiane przez Naessa to m.in.: „Dlaczego żyjemy tak, jak żyjemy? Jakie jest znaczenie życia? Jakie są najważniejsze cele w życiu? Których z wartości naprawdę niezbędnie potrzebujemy? A które wartości dotyczą zaledwie komfortu i powierzchownej zabawy? Dlaczego niszczymy przyrodę? Co to jest właściwy sposób życia? Jaka technologia jest lepsza? Czy społeczne i polityczne struktury współczesnych społeczeństw są odpowiednie do stawienia czoła nadchodzącemu kryzysowi ekologicznemu?”

Głęboka ekologia jest ideologią Pracowni Na Rzecz Wszystkich Istot, z której materiałów korzystałem. Podaje ona bibliografię dotyczącą tego tematu w literaturze polskojęzycznej:

  1. Devall, G. Sessions „Ekologia Głęboka”, wyd. „Pusty Obłok”
    J. Seed, J. Macy et al. „Myśląc jak góra”, wyd. „Pusty Obłok”
    J. Kulasiewicz „Głęboka ekologia Arne Naessa”, wyd. PNRWI
    Arne Naess „Rozmowy”, wyd. PNRWI
    J. Korbel, M. Lelek „W obronie Ziemi”, wyd. PNRWI

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

pięć × 1 =