Jakie zasoby oszczędzamy dzięki recyklingowi tworzyw sztucznych?

Recycling PlasticRecykling tworzyw sztucznych, czyli ich powtórne wykorzystanie ma ogromne znaczenie nie tylko dla środowiska naturalnego, lecz także dla gospodarki. Z tego względu ważna jest zarówno świadomość społeczna dotycząca segregowania plastiku i innych surowców, jak również konkretne działania, jakie mogą podjąć producenci z różnych branż gospodarki. Jeśli interesuje Cię ten temat, zapraszamy do lektury.

Recykling tworzyw sztucznych a ochrona środowiska

Przetwórstwo tworzyw sztucznych to niezwykle istotna gałąź gospodarki, która, pokrótce mówiąc, pozwala na uzyskanie oszczędności w następujących obszarach: energii, surowców i środowiska naturalnego. Plastik z recyklingu można ponownie wykorzystać na różne sposoby, m.in. np. produkując z niego różnego typu ubrania sportowe, a także namioty, buty czy plecaki, tym samym oszczędzając surowce do ich produkcji. Zwykle tworzywa sztuczne są wytwarzane z pochodnych ropy naftowej, a zatem kiedy produkujemy je z recyklatów, oszczędzamy ograniczone zasoby ropy znajdujące się na naszej planecie. Zmniejszone wydobycie ropy naftowej pozwala także na obniżenie zużycia energii i emisji CO2.

Dzięki recyklingowi jest także mniej wysypisk śmieci, a do tego mniej plastiku trafia do oceanów czy gleby. Obecność mikroplastiku wtórnego, czyli drobnych cząsteczek tworzyw sztucznych w glebie czy oceanach powstających na skutek ich rozkładu, to obecnie poważny problem, mający wpływ na nasze zdrowie. Dlatego zwiększenie ponownego zużycia plastiku wywiera ogromny pozytywny wpływ na ekosystemy i żyjące na naszej planecie organizmy, w tym ludzi.

Czy recykling jest dobry dla gospodarki?

Recykling jest także korzystny dla gospodarki. Rozpatrując to w mniejszej skali, zarówno firmy, jak i osoby prywatne mogą odsprzedać tworzywa sztuczne do skupu odpadów tworzyw sztucznych, jak np. zakładu Mag-Bar, co zapewnia im zysk finansowy. Patrząc na to z szerszej perspektywy, ponowne wykorzystanie recyklatów sprawia, że powstaje gospodarka o tzw. obiegu zamkniętym, w której cykl życia produktów zostaje znacząco wydłużony. Dzięki temu możliwe jest ograniczenie importu surowców, jak również powstanie wielu nowych miejsc pracy w ramach gałęzi gospodarki zajmujących się recyklingiem. Jednak, aby tak się stało, już na etapie produkcji tworzyw sztucznych konieczne jest wykorzystanie takich surowców, które nadają się do ponownego przetworzenia, co powinno być priorytetem wielu branż produkujących opakowania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

pięć − jeden =