Średnia temperatura wzrośnie o ponad 1,5 stopnia

drought dehydrated clay floor earth 1675729Raport z badań przeprowadzonych przez Światową Organizację Meteorologiczną wskazuje, że w ciągu najbliższych pięciu lat temperatura na Ziemi wzrośnie o 1,5 stopnia w porównaniu z erą przedindustrialną.

Sekretarz generalny WMO prof. Petteri Taalas stwierdził: „To nie oznacza, że na stałe przekroczymy próg 1,5 stopnia określony w Porozumieniu Paryskim, które odnosi się do długotrwałego ocieplenia trwającego wiele lat. WMO bije jednak na alarm, że będziemy od czasu do czasu przekraczać poziom 1,5 stopnia, a częstotliwość tego będzie się zwiększać”.

Potencjalne konsekwencje

Przekroczenie średniej globalnej temperatury o 1,5 stopnia Celsjusza w porównaniu z erą przedindustrialną ma poważne konsekwencje dla środowiska naturalnego i ludzkiego. Zgodnie z wynikami wielu badań naukowych, takie przegrzewanie ma potencjał do wywołania szeregu skutków, które mogą negatywnie wpłynąć na nasz ekosystem i społeczeństwo. Oto kilka głównych konsekwencji:

  • Ekstremalne warunki pogodowe: Przekroczenie tego progu temperaturowego wiąże się z zwiększeniem częstotliwości i intensywności ekstremalnych zjawisk pogodowych, takich jak fale upałów, powodzie, susze, burze i huragany. Te zjawiska mogą prowadzić do ogromnych strat materialnych, zniszczeń infrastruktury, utraty plonów rolnych oraz zagrożeń dla życia i zdrowia ludzi.
  • Podnoszenie poziomu morza: Przyrost temperatury przyczynia się do topnienia lodowców i pokryw lodowych na Ziemi, co prowadzi do podnoszenia poziomu morza. Podniesienie poziomu morza może prowadzić do zalania wybrzeży, erozji wybrzeża, zwiększenia ryzyka powodzi oraz pogorszenia jakości wód podziemnych, które mogą mieć wpływ na dostęp do czystej wody pitnej.
  • Degradacja ekosystemów: Wyższe temperatury i zmiany klimatyczne mają negatywny wpływ na różnorodność biologiczną i ekosystemy. Wzrost temperatury może prowadzić do wymierania gatunków, zmian w migracjach zwierząt, zachwiania równowagi ekologicznej, a także wzrostu zagrożeń ze strony chorób i szkodników.
  • Zagrożenia dla zdrowia: Wzrost temperatury może wpływać negatywnie na zdrowie ludzi. Większa ekspozycja na fale upałów zwiększa ryzyko udarów cieplnych, chorób układu oddechowego, alergii, infekcji przenoszonych przez wektory (np. komary) oraz zwiększa ryzyko wystąpienia chorób związanych z zanieczyszczeniem powietrza.
  • Zmiany w rolnictwie i bezpieczeństwie żywnościowym: Wzrost temperatury może prowadzić do zmian w rolnictwie, takich jak zmiany w sezonach upraw, wzrost ryzyka suszy i klęsk żywiołowych oraz obniżenie plonów. To może wpłynąć na bezpieczeństwo żywnościowe i dostępność pokarmu dla ludności.

W celu zapobieżenia przekroczeniu tego progu temperaturowego, społeczność międzynarodowa podjęła działania mające na celu ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i łagodzenie zmian klimatycznych. Porozumienie Paryskie, podpisane w 2015 roku, stanowi ważny krok w kierunku walki ze zmianami klimatycznymi. Celem porozumienia jest utrzymanie wzrostu temperatury poniżej 2 stopni Celsjusza, dążąc do ograniczenia wzrostu do 1,5 stopnia.

W celu osiągnięcia tego celu konieczne jest przyspieszenie działań na rzecz energii odnawialnej, zrównoważonego rozwoju, efektywności energetycznej oraz ograniczania emisji dwutlenku węgla. Rządy, przedsiębiorstwa i społeczeństwo jako całość mają kluczową rolę do odegrania w promowaniu i wdrażaniu rozwiązań, które pomogą nam ograniczyć przegrzewanie klimatu.

Dlatego też ważne jest, aby dążyć do zrównoważonego rozwoju i podejmować świadome wybory zarówno na poziomie jednostkowym, jak i zbiorowym. Możemy przykładowo inwestować w energooszczędne urządzenia, korzystać z energii odnawialnej, ograniczać marnotrawstwo energii i wody, propagować zielone technologie, wspierać badania nad rozwiązaniami ekologicznymi oraz angażować się w działania mające na celu ochronę środowiska.

Ważne jest, abyśmy zdawali sobie sprawę z powagi zmian klimatycznych i podejmowali odpowiednie działania, zarówno na poziomie jednostki, jak i społeczeństwa. Przekroczenie średniej temperatury o 1,5 stopnia Celsjusza ma poważne konsekwencje dla naszej planety, ale jesteśmy w stanie działać, aby temu zapobiec. Włączmy się do walki ze zmianami klimatycznymi, dbając o naszą planetę i przyszłe pokolenia.

Comments are closed.