Wegetarianie w mediach

weganieMedia, a szczególnie popularne czasopisma dla kobiet, bardzo często przedstawiają wegetarianizm jako jedną z wielu różnych diet, po prostu inny sposób odżywiania się. Jest to spłycenie problemu i pewna manipulacja.

Wegetarianizm, obojętnie czy traktowany jako styl życia, zjawisko socjologiczne, czy też wreszcie masowy i ogólnoświatowy ruch społeczny, nie może być definiowany w oderwaniu od różnorodnych czynników etycznych, zdrowotnych, ekologicznych i ekonomicznych. Wegetarianizm wynika w sposób pierwotny z samej natury człowieka, jako istoty myślącej i najwyżej rozwiniętej na Ziemi. U jego podstaw leży nie tylko zdobyta przez stulecia wiedza biologiczna i etyczna, nie tylko troska o własne zdrowie czy komfort psychiczny, ale również poczucie odpowiedzialności za los świata, w którym człowiek dominuje.

Wśród głównych motywów dojrzałego wegetarianizmu należy wymienić humanitaryzm. Jedna czwarta ludności naszej planety cierpi głód, a ponad połowa niedostatek. Tymczasem około 90% światowej produkcji zbóż i roślin strączkowych przeznacza się na paszę dla zwierząt hodowanych na mięso. A mięsem tych zwierząt żywi się niecałe 30% ludzkości. Tak więc wegetarianizm jest jedynym skutecznym środkiem zaradzenia klęsce głodu, która panuje na ogromnych obszarach Afryki i Azji, a zaczyna zagrażać także Europie.

Kolejnym efektem masowej produkcji mięsa jest skażenie środowiska nie mniejsze niż spowodowane przez inne gałęzie przemysłu. Dodatkowo, chemiczne stymulowanie produkcji roślinnej, spowodowane koniecznością karmienia stale wzrastającego pogłowia trzody, doprowadziło do skażenia całej planety sztucznymi nawozami, środkami chwasto- i owadobójczymi. Warto uświadomić sobie, że od kilkudziesięciu lat absolutnie każdy pokarm wytworzony na Ziemi jest toksyczny. Jest to jedynie efekt zaspokajania potrzeb paszowych.

Motywy zdrowotne wegetarianizmu wynikają z powszechnie dostępnej od końca ubiegłego stulecia wiedzy biologicznej. Człowiek jest ponad wszelką wątpliwość organizmem roślinożernym, a mięso jest pokarmem nie tylko niepotrzebnym mu ale wręcz trującym. Jego spożywanie jest jedna z głównych przyczyn większości chorób cywilizacyjnych.

Kwestie etyczne, chociaż również istotne, są sprawą indywidualnej wrażliwości i wyznawanych przekonań, dlatego pominę je w tym tekście aby nikomu nie narzucać własnych przekonań moralnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

15 − 11 =