Na czym polega korozja tlenowa?

wodaJednym z najważniejszych surowców wykorzystywanych w energetyce cieplnej jest woda. Jej głównym zadaniem jest przenoszenie ciepła, przy czym zarówno pobór, jak i przekazywanie tej energii odbywa się zwykle przez wykonane z metali ścianki urządzeń grzewczych. Dla zachowania prawidłowego przepływu ciepła niezbędne jest utrzymanie czystości i szczelności całego układu.

Woda w energetyce cieplnej

W urządzeniach i instalacjach przemysłowych, wykorzystujących parę z wody kotłowej, konieczne jest zapewnienie bezpośredniego kontaktu pary z metalowymi ścianami tych urządzeń – mówi specjalista z GLOBAL CONCEPTS 2000 POLSKA. Prawidłowa i bezawaryjna praca tego rodzaju systemów jest więc możliwa wyłącznie w sytuacji, gdy wykorzystywana w nich woda spełnia najwyższe standardy jakości.

Do zagrożeń, które mogą zaburzać działanie instalacji lub prowadzić do jej poważnych uszkodzeń, zaliczamy nie tylko zanieczyszczenia wody, ale także zbyt niski poziom pH, obecność kamienia, niepożądanych gazów i związków chemicznych. Czynniki te prowadzą do korozji tlenowej, znacznie zmniejszając wydajność układu i skracając jego żywotność.

Korozja tlenowa w układach kotłowych

Wykonane ze stali elementy układów kotłowych są szczególnie narażone na korozję. W bardzo wysokich temperaturach dochodzi do reakcji chemicznych, prowadzących do utleniania żelaznych powierzchni urządzeń, co oznacza ich niszczenie. Sytuacja ta jest szczególnie groźna w przypadku obecności dużej ilości gazów w wodzie.

Gdy temperatura w układzie przekracza 400oC, między parą wodną i żelazem zachodzi reakcja, w wyniku której powstaje magnetyt. Jest to tlenek żelaza, którego cienka warstwa na ścianach elementów kotła jest jak najbardziej pożądana – stanowi on bowiem warstwę ochronną przed dalszą korozją.

Niestety, dalszy wzrost temperatury skutkuje kolejnymi reakcjami, w wyniku których magnetyt utleniany jest do tlenku żelazawego FeO i Fe3O4. Są to związki nietrwałe, a ich powstanie na elementach urządzeń oznacza niszczenie warstwy ochronnej i umożliwienie dostępu wody do powierzchni metalu, a co za tym idzie, rozwój korozji.

Korozja tlenowa w układach kotłowych jest rodzajem korozji elektrochemicznej, gdzie tempo niszczenia metalu wzrasta wraz ze wzrostem temperatury. Gazy rozpuszczone w wodzie kotłowej nie mogą wydobywać się poza układ, stając się przyczyną powstawania ogniw elektrycznych, które w kontakcie z tlenem napędzają postępowanie korozji.

Sposobem na zapobieganie korozji tlenowej w układach ciepłowniczych jest stosowanie rozwiązań eliminujących gazy z wody. Obecnie w przemyśle grzewczym wykorzystuje się rozmaite inhibitory korozji oraz inne środki do konserwacji kotłów, które eliminują ryzyko niszczenia układów i zapewniają długą, bezawaryjną pracę instalacji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

3 × cztery =